Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
>
OBRAZAC ZA REGISTRACIJU I SMEŠTAJ

Preuzmite obrazac

Detaljnije informacije o kongresu mozete naci na stranici http://ups-spa.org/

 

                                                                     

XV kongres Udruženja psihijatara Srbije i Regionalni kongres Istočne Evrope i Balkana

Kosponzorisan od strane Svetske psihijatrijske asocijacije

"Putevi i raskršća psihijatrije’’

Beograd, 12-15. oktobar 2016.

Srpska аkаdеmiја nauka i umetnosti (SANU) Beograd

                              

                                      

FORMULAR ZA PRIJAVU UČEŠĆA I SMEŠTAJA

 

Prezime ……………………………………………………………………………………………..        Ime………………….………………………………………..

Ustanova/bolnica……………………………………………………………………….………………………………….………………………….....……………….

Adresa  (post.br, grad )……………………………………………………………….………………….……………………………………………………………..

E-mail…………………………………………………………………  tel/kuc./mob……………….……………………………………………………..……………     

Broj licence…………………………………………………………  pratilac………………………….…………………………………………………………………

                                                                                            REGISTRACIJA

Članovi Udruženja psihijatara Srbije *

100 €                                                                          

Specijalisti koji nisu članovi Udruženja psihijatara Srbije

150 €                                                                     ☐     

Specijalizanti

 75€                                                                       ☐     

      *Član UPS-a mora imati plaćenu članarinu za 2016.godinu, najkasnije do 01.07.2016. godine. Instrukcije za plaćanje i  

        učlanjenje se nalaze na sajtu UPS-a  www.ups-spa.org

    Registracija obuhvata :

                   o Svečano otvaranje, prisustvo stručnom programu i izložbama, pisanu kongresnu dokumentaciju,

                      sertifikate, lagane ručkove, kafe pauze

        Uslovi otkaza registracije:

                     o Za otkaz do 12.08.2016 vraća se iznos od 90%;  od 13.08 do 30.09 vraća se iznos od  50%;

                       posle ovog roka zadržava se pun iznos registracije.                                

                  

    Svečana večera- hotel Metropol, 14.10.2016. u 20.30 h. Cena 40 (dinarska protivvrednost)

    Da, prisustvovaću                                Ne prisustvujem                       Molim vegeterijanski meni

    Plaćanje karticom                                 Plaćanje gotovinom 

                     

 

                                         SMEŠTAJ  / ukoliko želite da koristite ove usluge /

     Datum   dolaska ................................    Datum odlaska ...................................................   Broj noćenja................................

     HOTEL                                                                                                   1/1 soba     1/2soba - 1osoba     1/2soba-2osobe        Opcije

     MOSKVA 4* www.hotelmoskva.rs                                                     89 €  ☐            109 €  ☐                 109 €   ☐

     ENVOY 4*    www.envoyhotel.rs                                                       85 €   ☐                                           100 €   ☐

     BELGRADE ART HOTEL/BAH/ 4* www.belgradearthotel.com     100 €  ☐                                            110 €  ☐             

     PARK 3+*  www.hotelparkbeograd.rs                                               50 €  ☐              65 €  ☐                    70 €   ☐                    

     Postoji mogućnost rezervacije smestaja u hostelima- na upit               

     Cene su po noći sa uključenim“ bife doručkom“ .Cene se uvećavaju za gradsku taksu u iznosu od 1.30 € po osobi po danu. 

     Cene su u € , a za učesnike iz Srbije plaćanje je u dinarima po srednjem kursu Unicredit banke na dan plaćanja. Smeštajni   

     kapaciteti su ograničeni  i u rubrici opcija obeležite opc. 1,2. Rok za rezervacije je 15.07.2016 odnosno do  popune kapaciteta.

     Uslovi otkaza smeštaja: 

      Za otkaz posle 10.09  zadužujemo Vas za 40%,a za otkaz posle  01.10 zadužujemo Vas za 90% ukupne vrednosti noćenja. Za  

     otkaz na 72h pred dolazak zadrzava se pun iznos.

     NACIN PLAĆANJA:

     Ličnom uplatnicom  putem pošte ili banke-Na uplatnici  naznačiti u korist  TRAVEL CENTAR ,Topličin Venac 19-21

     Broj racuna  170-30003717000-81 svrha “kongres psihijatara“ . Molimo pošaljite potvrdu  o uplati.

     Kredit karticom:

     Tip kred. kart ( Visa ili Master).......................... Banka izdavalac kartice...................................................................................

     Broj kartice .................................................................................................. sigurnosni broj .................................................

     Datum do kojeg važi kartica.............................Ime i prezime vlasnika kartice ,adresa sa post.brojem i tel................................

     ...............................................................................................................................................................................................

     Plaćanje od strane sponzora –ustanove:

     Naziv sponzora-ustanove ........................................................................................................................................................

     Adresa/grad,država..................................................................................................................................................................

     Kontakt osoba ....................................................... mob tel.....................................................................................................

     Poštovani učesnici,molimo obeležite zahtevane usluge u obrascima i pošaljite tehničkom organizatoru:

 

 „ TRAVEL CENTAR“     Adresa : Topličin Venac 19-21  11000 Beograd,  Tel +381 11 32 81 390;    fax +381 11 2028097

                                                         e-mail : sonja@travelcentar.com;  office@travelcentar.com